tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
18 December | Löpen Om oss Kontakt
Forenede Care förvärvar A&O Ansvar och Omsorg
Roy Sundvall 30 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Årets återbrukade julgran
Maya Iwdal 28 Grundare, VD, DREEM arkitekter
Altech lanserar radiatorer med integrerat koppel
Lisa Brattmyhr 28 Chef marknadskommunikation, Altech

Utbildning

Ny guide kan höja skolans kvalitet

Av Mats Rosenkvist 2022-06-02
Det blir spännande att följa hur guiden tas emot framöver och vilka skolor som väljer att implementera metodiken.
Mer systematik och lärandefokus. "Modellen 2.0" baseras på forskning om framgångsrika skolor.

Som vi alla känner till har den Svenska skolan stora behov av kvalitetshöjning. Ett av årets mest lovande initiativ är guiden med namnet Modellen 2.0 som innehåller förslag på hur en sådan stegvis kvalitetshöjning kan gå till.

En tydlig och viktig pusselbit för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Det är Successful Schools som tagit fram guiden. Guiden är en sammanställning med kompletta exempel från det kvalitetsarbete och den resultatstyrning som 7 kommuner och 50 skolor har skapat utifrån Modellen och nu genomför i vardagen.

"Viktig pusselbit"

Responsen har hittills varit positiv. Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar Modellen:

– Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.

Även Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs är positiv:

– Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Det blir spännande att följa hur guiden tas emot framöver och vilka skolor och kommuner som väljer att implementera metodiken. En beskrivning av guiden kan för tillfället laddas ned på följande länk: Modellen 2.0