tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
9 February | Löpen Om oss Kontakt
Svenska Handelsfastigheter topprankas som hållbart bolag
Thomas Holm 34 vVD, Svenska Handelsfastigheter
Forenede Cares förvärv av A&O godkänns av Konkurrensverket
Roy Sundvall 30 Marknad- och kommunikationschef, Forenade Care
Mäklarpanelen: "Stabil bostadsmarknad men avvaktande svenskar"
Martin Posch 24 Affärsområdeschef, Fastighetsbyrån Utland

Forskning

Unik bergvärmelösning minskar CO2-utsläpp under byggtiden

Av Catarina Wallén 2022-06-01
GEOLO är en helhetslösning som möjliggör ett effektivt utnyttjande av bergvärme genom ny teknologi redan under byggtiden
Innovativ bergvärmelösning för byggprocessen. Raksystems med partners bakom initiativet.

Raksystems har tillsammans med sina samarbetspartners utvecklat en innovativ energibesparande bergvärmelösning för byggprocessen som minskar koldioxidutsläpp under byggtiden och samtidigt skapar optimala klimat- och uttorkningsförhållanden. Väl genomtänkta produktionsförhållanden ger besparingar i både tid och pengar samtidigt som klimatfrågan hamnar i fokus.

Med hjälp av Geololösningen når man betydande kostnadsbesparingar

Byggbranschen är en av de branscher som orsakar mest koldioxidutsläpp; FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade år 2018 en specialrapport där fördelarna med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader bevisades. Målet förutsätter att CO2-utsläppen minskas med 55 procent från 1990 till 2030.

”Som svar på detta grundade vi för en tid sedan ett nytt bolag, Raksystems Climate Solutions Oy. Vi erbjuder marknaden helt nya lösningar med vilka vi optimerar produktionsförhållandena under byggtiden och sparar avsevärt på CO2-utsläpp och energin samtidigt som vi skapar hälsosamma byggnader”, berättar Marko Malmivaara, Raksystems Group CEO.

Lägre kostnader och koldioxidutsläpp

GEOLO är en helhetslösning som möjliggör ett effektivt utnyttjande av bergvärme genom ny teknologi redan under byggtiden. Med rätt teknisk utrustning som driftas genom att effektivt nyttja förnybar koldioxidneutral bergvärmeenergi under byggtiden skapas optimala produktionsförhållanden och stor klimatnytta.

”Med hjälp av Geololösningen når man betydande kostnadsbesparingar samtidigt som vi uppnår en stor minskning av koldioxidutsläpp och till och med ett helt utsläppsfritt slutresultat”, berättar Janne Vanhanen, VD på Raksystems Climate Solutions Oy.

Den nya energilösningen möjliggör optimering av klimatförhållanden året runt; på sommaren kyls byggprojektet ner med hjälp av energi från bergvärmefältet för att sedan värma byggnaden under den kallare årstiden. Lösningen ger möjlighet till effektivare produktion och garanterar rätt klimatförhållanden året runt för bygget.

”Det är genom tidig planering i uppstarten av projektet i kombination med optimering av all teknisk utrustning under produktionsfasen som vi kan säkerställa ett gott slutresultat. Raksystems nya Geolo-helhetslösning övervakar och justerar klimatförhållanden i realtid samt åtgärdar eventuella brister direkt då de uppstår under varje projekt”, fortsätter Vanhanen.

Lösningen är fristående och levereras direkt till byggplatsen, så den teknik som nyttjas under byggtiden blir kvar på plats och bergvärmefältets funktion har säkerställts för fastighetens framtida drift.

”Det är fantastiskt att tillsammans med vårt team av experter få vara en viktig del i att lösa branschens utmaningar för att utnyttja koldioxidneutral, förnybar värmeenergi även under byggtiden”, säger Tuomas Nikkinen, Försäljnings- och marknadschef på Rototec Group.

”Vår nya patenterade lösning möjliggör dimensionering av energitillförseln enligt behov för det utifrån det slutliga projektets behov. Även uppvärmning och nedkylning under byggtiden går utmärkt med vår innovativa helhetslösning”, belyser Matti Simppala, VD på Konsultkontor Enersys Oy.

Förbättrar byggkvaliteten

Att kunna upprätthålla optimala produktionsförhållanden året runt ger rätt förutsättningar till förkortade produktionstider med upp till flera veckor. Med rätt förutsättningar under byggtiden uppnås betydande kostnads- och tidsbesparingar.

“Partnerskapet med Raksystems är ett bra exempel på hur branschen måste arbeta för att nå klimatneutralitet. Samverkan mellan olika aktörer med rätt kunskap som kompletterar varandra är en grundförutsättning för framdrift i omställningsarbetet. Med El-Björns nya affärsområde inom energiområdet bidrar vi med en helhet som innebär kunskap och ny teknik i kombination för att uppnå en stabil process mot en ökande kravställning. Genom en bra projektering, övervakning och uppföljning under produktions skedet möjliggör vi och optimerar vi klimathållningen med reducerad energianvändning, ökad kvalitet och ett lågt CO2 avtryck”, säger Christian Harström, El-Björn AB.

”Vi vill bidra till att nå miljömålen som ligger helt i linje med vårt syfte att dagligen arbeta för välmående fastigheter, miljö och människor. Vårt helt unika helhetserbjudande hjälper byggindustrin och fastighetsägarna att nå sina hållbarhetsmål. För slutanvändarna garanterar det i sin tur en hälsosam och välmående livsmiljö. Tillsammans med våra kunder är vi delaktiga i att göra historia för en bättre miljö”, gläds Vanhanen.

”Den stora fördelen med Geolo är att vi kan koppla in bergvärmebrunnarna under produktionsskedet och på detta sätt minska energianvändningen och torktider. Detta är många gånger både mer hållbart och kostnadseffektivt än pellets, gasol eller andra uppvärmningsmetoder som oftast är rätt dyrt.” säger John Johnsson affärsområdeschef Energi Raksystems Green Building Services Sverige.