tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
23 December | Löpen Om oss Kontakt
Sean Banan i nytt skal gör debut på musikalscenen
Per Berg 28 PR/Marknad, Dröse & Norberg / ROA AB
Tre schimpanser har rymt från djurpark
Mats Holmström 26 Journalist, Svenska Branschforum

Hälsa & sjukvård

Kostsam logistik för medicinsk teknik

Av Möllerström 2021-09-17
Den medicintekniska branschen framställs ofta som effektiv när det kommer till lagerhållning och distribution. Men Nollvisions granskning visar att så inte alltid är fallet.

Den medicintekniska branschen är en betydande leverantörer till sjukhus och större institutioner inom offentlig sektor.

Globala jättar som säljer för mångmiljonbelopp och där inköpen till stor del görs med offentliga medel, torde föranleda strikt kostnadseffektivitet även inom företagens egen organisation. Nollvisions granskning visar att så inte alltid är fallet, utan att man i praktiken lägger onödigt stora kostnader på ineffektiv logistik.

Någonstans måste vi släppa tanken på att konkurrenter inte kan använda samma logistiklösning. Det kan man, det är inte det som ska avgöra egentligen utan ytterst är det konkurrensen

Nollvision träffar Torleif Möllerström, VD för företaget Medical Logpoint, ett företag som jobbar renodlat med logistik i medtechbranschen. Han menar att de rådande trenderna tyder på att branschen kommer att tvingas till mer kostnadseffektivitet för logistiken.

- Trendena är att samordna flöden. Varje företag för sig skapar en större kostnad, en större miljöpåverkan än om man samordnar flöden som går till samma mottagare, till samma leveransadress.

Även konkurrenssituationen i logistikvärlden är i månaga fall snedvriden och en modell med mer samarbete hade kommit hela branschen ännu mer till gagn.

- Någonstans måste vi släppa tanken på att konkurrenter inte kan använda samma logistiklösning. Det kan man, det är inte det som ska avgöra egentligen utan ytterst är det konkurrensen.