tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
17 August | Löpen Om oss Kontakt
Gsite nominerad till "Årets Byggprogramvara"
Paula Lobos 47 Marknadskoordinator, Gsite
Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn
Jarfors 0.0000 Professor Material och Tillverkning - Gjutning, Material och tillverkning
Får alla en god och jämlik cancervård?
Kent Andersson 105 CEO / Founder, Alivia

Forskning

Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn

Av Jarfors 2022-08-09
Keivan Amiri Kasvayee försvarade framgångsrikt sin avhandling i fredags.
En liten förbättring kan vara av stor global betydelse. Detta behandlas i ny avhandling från Keivan Amiri Kasvayee, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Segjärn är världens näst mest använda gjutmaterial. Vid utveckling av komponenter i segjärn, är det viktigt att säkerställa att komponentens egenskaper är tillräckliga för att klara av belastningen vid olika punkter.

Med tanke på den omfattande globala produktionen av segjärn, så kan varje liten förbättring vara av stor betydelse

– När man gjuter i segjärn kan man få ett resultat där egenskaperna varierar i komponentens olika delar. Det här kan bero på själva gjutprocessen och på komponentens geometrier. I min avhandling har jag undersökt relationen mellan mikrostrukturer, mekaniska egenskaper och deformationsbeteendet under statisk och dynamisk belastning. Mätningarna har gjorts både med makro- och mikroskala, förklarar Keivan Amiri Kasvayee.

Omfattande mätningar bakom

De experimentella och beräkningsmässiga undersökningar som presenteras i avhandlingen är ett försök att ta fram riktlinjer för produktion av gjutna komponenter med högre styvhet och lägre vikt, vilket bidrar till en ökad hållbarhet hos produkterna.

– Med tanke på den omfattande globala produktionen av segjärn, så kan varje liten förbättring vara av stor betydelse, avslutar Keivan Amiri Kasvayee.