tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
27 January | Löpen Om oss Kontakt
Svenskarna drog ner på julfirandet på grund av ekonomin
Anna Sundblad 24 Presschef, Danske Bank Sverige
Nu kommer Blue Friday — ett hållbart alternativ
Sandra Lindström 30 CEO, Anolytech
Minskat sparande och försämrat välmående bland skåningar
Anna Björksten Kommunikation- och marknadschef, Sparbanken Syd

Hälsa & sjukvård

Brist på sjuksköterskor i sommar

Av Alf Linberg 2023-05-30
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Oroande siffror i Vårdförbundets sommarrapport. 18 av Vårdförbundets 21 avdelningar uppger att det kommer att råda större eller allvarlig brist på sjuksköterskor under sommaren.

Lika många förutser en allvarlig eller större brist på specialistutbildade sjuksköterskor. I vartannat landsting är prognosen även att det kan bli en större eller allvarligare brist på barnmorskor, meddelar Vårdförbundet, vars rapport alltså ger en dyster bild.

Resultaten i Vårdförbundets sommarapport baseras på enkätsvar från organisationens samtliga 21 lokala avdelningar, vilket motsvarar Sveriges 21 landsting och regioner.

Enligt Vårdförbundet uppger nästan alla 21 avdelningar att det generellt över hela året är svårt att rekrytera Vårdförbundets professioner: sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det gör att alltför många vårdgivare har ännu svårare att rekrytera tillräckligt med personal för att fylla nödvändiga sommarvakanser.

Landstingsdriven vård drar ner på antalet vårdplatser, stänger avdelningar, tar in dyr bemanningspersonal och erbjuder bonus för den som flyttar sin semester, konstaterar man.

– Vi känner stor oro för våra medlemmar i sommar. De behöver vila och återhämtning. Vi ser redan nu i både Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans rapporter att den psykosociala arbetsmiljön för våra professioner kraftigt har försämrats och att de blir sjuka allt oftare, kommenterar Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, och fortsätter:

– Vi känner också stor oro för patientsäkerheten. Arbetsgivarna måste se över planeringen för hela året. Löner, villkor och karriärvägar för våra fyra professioner måste prioriteras. Det gäller nu och för den framtida kompetensförsörjningen.

Kommunerna har varit mer generösa med att tillmötesgå de nyutexaminerade sjuksköterskornas krav på 24 000 kronor i första lön. Problemen i kommunerna är snarare att nyutexaminerade får ett alldeles för stort ansvar med för många patienter och att de i många fall inte har en erfaren sjuksköterska att rådfråga och finns det risk att patienten inte får den vård de har rätt till, anser Vårdförbundet.

Risken är att studenterna ger upp sitt yrke redan innan de har fått sin legitimation. Det är en risk för patientsäkerheten

– Både kommuner och landsting tar in sjuksköterskestudenter som ännu inte har fått sin legitimation. Vi ser det som oansvarigt eftersom nya sjuksköterskor behöver en strukturerad yrkesintroduktion och erfarna kollegers stöd. Risken är att studenterna ger upp sitt yrke redan innan de har fått sin legitimation. Det är en risk för patientsäkerheten.

– Det är dessutom ett stort problem om sjuksköterskestudenten begår ett misstag och det händer något allvarligt då det kan medföra att det blir svårt att få ut sin legitimationen. Vi ställer oss tveksamma till om kommuner och landsting verkligen kan garantera att dessa får handledning av en legitimerad sjuksköterska, vilket Socialstyrelsen kräver, säger Sineva Ribeiro.