tumblr hit tracking tool
Recommended
18 December | Headline About Contact

Hälsa & sjukvård

Bättre svar om Vitamin D

By Beata Landelius 2022-08-23
Vi hade tittat på denna metod tidigare vilket gjorde att det var lätt för oss att ställa om
Snabbare och säkrare resultat. Det nya initiativet VDSP (Vitamin D Standardizing Program) verkar för att standardisera 25(OH) Vitamin D-mätningar, oavsett metodik och tillverkare. Anledningen är att man vill ha snabbare och kliniskt säkerställda resultat som också är enklare att jämföra med varandra. På Siemens Healthcare har man varit snabba med att anpassa och certifiera sin Vitamin D-mätmetod efter den nya standardiseringen.

Det här innebär att sjukhuslaboratorium som använder Siemens immunkemiinstrument ADVIA Centaur® XP nu enkelt kan implementera den nya metoden och få     snabba och säkerställda provsvar.

– Vi har alldeles nyligen fått certifieringen för den nya standardiseringen och vi är övertygade om att det här gör stor skillnad. Vitamin D har kommit allt mer i ropet i takt med att man upptäckt att brist på vitaminet kan kopplas ihop med en rad olika sjukdomar jämfört med vad man trodde för ett antal år sedan.

– Det har gjort att antalet provtagningar ökat drastiskt, men man har då också konstaterat att proverna tidigare visat väldigt olika resultat beroende på var och med vilken metod de blivit analyserade, berättar Gwen Gilderson (foto), affärsområdeschef på Siemens Healthcare.

Enligt Gwen Gilderson anses LC/MS/MS-metoden, kalibrerad mot NIST-standarden som något av den ”gyllene metoden”, en metod som kräver mer manuellt arbete än de som finns för immunkemiinstrument, som är mer automatiserade.

– Ja, men vi har genomfört jämförelser som visar att även LC/MS/MS-metoden kan visa olika resultat beroende på vilket laboratorium som utför Vitamin D-analysen. Det var 2010 som VDSP-initiativet började diskuteras och en betydande person i processen var professor Linda Thienpont vid Ghent-universitetet i Belgien. Hon har tagit fram det referensmaterialet vi har använt oss av för att harmonisera vår Vitamin D-metod.

Vi har upplevt en markant volymökning av Vitamin D-prover under de senaste åren

Tre har startat upp med metoden

Idag är det sex sjukhuslaboratorium i Sverige som har Siemens ADVIA Centaur® immunkemiinstrument, varav tre har börjat med den omstandardiserade Vitamin D-metoden. Ett av dessa är Unilabs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som nyligen börjat analysera Vitamin D på laboratoriet från att man tidigare skickat proverna till annat laboratorium för resultat.

– Vi har upplevt en markant volymökning av Vitamin D-prover under de senaste åren vilket gjorde att vi ville ta upp analysen hos oss. Vi hade tittat på denna metod tidigare vilket gjorde att det var lätt för oss att ställa om och det har fungerat mycket bra, berättar Mats Bergström, Klinisk kemist vid laboratoriet.

– Våra beställare är jämnt fördelade mellan sjukhuskliniker och primärvården och det handlar mycket om analyser av kalkrubbningar och njurskador. Vitamin D har ökat såväl vad gäller allmänintresse och kunskap som i form av ökade provtagningar under de senaste åren, konstaterar Christina Alf-Borszeki, processansvarig biomedicinsk analytiker på sjukhuslaboratoriet.

Positivt med ökad kunskap

Att de Nordiska näringsrekommendationerna ändrats till en högre nivå och att Vitamin D-tillskottsprodukter blivit allt populärare på apotek och i hälsofackhandel har givetvis också påverkat utvecklingen.

– Ja, det är positivt att kunskapen om Vitamin D och dess betydelse för vår hälsa har ökat och vi är glada över att metoden nu är standardiserad. Vi har sett fram emot detta, säger Mats Bergström.

Fakta: ADVIA Centaur Vitamin D total mäter 100 % av både vitamin D2 och D3 med minimal 3-epi korsaktivitet och ger kliniskt säkerställda resultat med hög precision.